Πανελλήνιες – Στρατιωτικά Εκαπιδευτικά Ιδρύματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ),
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ),
Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

http://lyk-vardas.ilei.sch.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2021_ΑΔΑ-ΨΞΡΤ6-ΧΩΠ.pdf

Translate »