ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αποστέλλουμε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασης
και Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψηφίους/ες Τ.Ε.Φ.Α.Α. που θα λάβουν μέρος στις
υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της επιτροπής εξετάσεων της
Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Translate »