ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αποστέλλουμε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασηςκαι Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψηφίους/ες Τ.Ε.Φ.Α.Α. που θα λάβουν μέρος στιςυγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της επιτροπής εξετάσεων τηςΔ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

3η συνεδρία μέσω του “the tipping point in education”

Στην 3η συνεδρία μας για τη φετινή σχολική χρονιά μέσω του #thetippingpointineducation#, οι μαθητές της Β’ Λυκείου συνομίλησαν με την Κοινωνική λειτουργό – Εγκληματολόγο κ. Σοφία Σπυρέα και ενημερώθηκαν για το τι θεωρείται έγκλημα, τους τύπους των εγκλημάτων αλλά και για την επαγγελματική πορεία ενός εγκληματολόγου. Ευχαριστούμε πολύ!

Translate »