5η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Spanish School IES Serra d’Espadà Onda

Η επίσκεψη στο Ισπανικό σχολείο, η  γνωριμία με το Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα και η επικοινωνία με τους Ισπανούς εκπαιδευτικούς, πρόσφερε πολλαπλά οφέλη και έδωσε τη δυνατότητα για μελλοντικές συνεργασίες. Μάθαμε καινούριες πρακτικές και απομυθοποιήσαμε το επαγγελματικό επίπεδο των ευρωπαίων συναδέλφων ως αντίπαλο δέος.  Η επικοινωνία αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να διαπιστώσουμε πως έχουμε κοινά προβλήματα, κοινούς […]

Translate »